Padrillo Hijos

Codigo Año Nac. Yeg. Nombre Pagina Familia Tomo Padre Madre Abuelo Mat.
2009091500558 2009 MISS FABY 0 0 DUKAKI GO WITH THE CAT (USA) SIR CAT
2008082700095 2008 GO FOR GOL 0 0 DUKAKI GO WITH THE CAT (USA) SIR CAT
2008040400557 2008 TROPICAL NIGHT 0 0 DUKAKI NOCHE TROPICAL MARFIL (1981)
2007092500484 2007 CACHITA 0 0 DUKAKI ABRAN CANCHA SWISS NATIVE (USA)
2005091300380 2005 CHIQUITA FERRARA 0 0 DUKAKI GO WITH THE CAT (USA) SIR CAT
2005091300381 2005 FRAMMASSONI 0 0 DUKAKI NOCHE TROPICAL MARFIL (1981)
2005082700379 2005 TREVISO 0 0 DUKAKI ACCION DE AMPARO MARFIL (1981)
2004091000305 2004 DESDICHADA 0 0 DUKAKI HAZMERREIR HAIL COMMANDER
2004080500307 2004 DRUZINA 0 0 DUKAKI ACCION DE AMPARO MARFIL (1981)
2004092100306 2004 ÑAÑA 0 0 DUKAKI SHARAZADE MISTIANO
2003081800415 2003 CARA ROMA 0 0 DUKAKI ACCION DE AMPARO MARFIL (1981)